Loading

10.2. Dětská postel

Pro věk od 3 do 11 let je funkčním typem nábytku pro dlouhodobý odpočinek dětská postel na nožičkách kvůli větrání, s roštem a pružinovou nebo jinou zdravotně vhodnou matrací tužšího typu. Výška postele může být nižší než u dospělých lidí (vstávání, ulehání), pokud je víc než 30 cm nad podlahou, musí být zabezpečena proti pádu, délka lehací plochy by měla být delší o 15 cm, než je výška dítěte. Min. rozměry: 80 x 160 cm.

Patrové postelese používají z důvodu prostorového omezení dětských pokojů. Odstup lehacích ploch musí činit min. 90 cm musejí být opatřeny žebříkem či schůdky a zajištěny proti pádu dítěte. Patrové postele ale mají svoje nevýhody, ke kterým patří především riziko pádu vlivem nebezpečné konstrukce během lezení na lůžko, ale i během spánku, v horečce, ve dne při hře. Horní postel je hůře obslužná především v době nemoci, v případě operace se dítě na postel vůbec nedostane.

V horní části místnosti je špatný vzduch stejně jako v dolní částečně uzavřené části, kde je znehodnocen částicemi padajícími z horní postele (prach, chlupy). Po vyvětrání se vzduch rychle opět zhorší. Navíc zde hrozí riziko poranění hlavy. Je –li postel umístěna vedle okna, hrozí riziko pádu dítěte z otevřeného okna.

Patrové postele typu L (mimoúrovňové)
musejí zachovat prostorové odstupy 70 cm a musejí být rovněž zajištěny proti pádu dítěte a opatřeny schůdky.

Patrové postele – požadavky (Ing.Holouš)
Na etážové postele, vzhledem k jejich potenciální nebezpečnosti jsou kladené specifické požadavky. Tyto jsou dány ČSN EN 747-1, která je identická s normou platící v celé Evropské unii. Obsahuje požadavky na patrové postele do interiérů. Jejím účelem je minimalizovat nebezpečí úrazu, které hrozí dětem při používání těchto postelí, přičemž se předpokládá použití jen ke spaní. Tato norma se také vztahuje na jednotlivé postele, u kterých je lehací plocha umístěna ve výšce nejméně 800 mm nebo výše nad úrovní podlahy, měřeno od horní lehací plochy postele k podlaze. Pod lehací plochou postele může být volný prostor. V kap. 4 jsou normalizovány všeobecné požadavky na bezpečnost, a to: Čl.4.1 Materiály. Čl.4.2 Konstrukce. Čl.4.3 Zábrany proti pádu z horní postele. Čl.4.4 Mezery. Čl.4.5 Lehací plocha postele. Čl.4.6 Žebřík. Čl.4.7 Pevnost rámu a upevnění. Čl.4.8 Stabilita. Čl.4.9 Upevnění horní postele k dolní. Každá patrová postel podle této normy musí být dodána s návodem na použití, který kromě jiného musí - pod písm. e) - obsahovat i tuto větu: "Uvědomte si nebezpečí pádu malých dětí (do 6 let) z horní postele". Každoročně dochází k soudním sporům s prodejci a výrobci z důvodů úrazů dětí, a to i smrtelných, proto je nezbytné aby tyto výrobky tuto normu splňovaly.

Horizontální sklopná lůžkajsou přes den sklopena u zdi, zabírají hloubku cca 40 cm, výšku cca 110 cm a délku cca 200 cm.

Lehací plocha pro předškolní mládež
Kvalitní plocha napomáhá stabilizaci páteře, což se děje do věku 10 let. musí být v obou případech hygienická. Svými prostorovými nároky je lehací plocha shodná s postelemi dospělých, to znamená minimální šířku 90 cm, délku o 21 – 34 cm delší, než je postava, může mít jinou výšku lehací plochy. Děti ve věku do 10 let by měly mít lůžko opatřené zábranou. Lůžko s polohovatelným roštem v hlavové části umožňuje čtení v posteli ve správné poloze. Základní rošt s automatickým měněním tvrdosti podle změny hmotnosti vydrží až do dospělosti, matraci je však nutné měnit po sedmi, maximálně 10 letech. Vzhledem k měnící se hmotnosti je ideální použití matrace, jejíž jádro lze měnit.

Je rovněž nutné dbát o zvýšenou hygienu (zvýšená potivost, menses, poluce, roztoči). Konstrukci postelí je třeba otírat čistým flanelem nebo omývat vlažnou vodou s mýdlovým roztokem, hygienu matrace zajistí snímatelný prací potah matrace s možností praní nad 60°C.
Pro děti se zvýšenou potivostí je vhodné použití lůžkovin s dutého vlákna a antibakteriální úpravou. Lůžkoviny je třeba pravidelně větrat, ložní prádlo je třeba pravidelně vyměňovat. Důležité je správné osvětlení lůžka.
Minimální rozměry postele: 160 x 80 cm.

Žádné komentáře:

Okomentovat