Loading

2.2. Ergonomie

Ergonomie vznikla za druhé světové války. Tehdy britští vědci nechápali, proč padají letadla, i když nejsou odstřelována. Přišli na to, že příčinou většiny havárií je selhání lidského faktoru, pilota, který ve stresové situaci nezvládl ovládání složité palubní desky. Proto se přístroje musely upravovat a umísťovat tak, aby vyhovovaly i ve chvíli, kdy je pilot rozrušen či unaven.
Nová věda, která v se v USA nazývá „Inženýrství lidského faktoru“, slučuje poznatky technických věd, fyziologie, antropometrie,antropologie, psychologie, hygieny a dalších. V roce 1950 dostala název odvozený z řeckých slov „ergon“ práce a „nomos“ zákon. Je to tedy věda o zákonitosti v pracovním prostředí, přičemž prací ve fyzickém smyslu je veškeré lidské konání.

Ergonomie je tedy interdisciplinární věda, která zkoumá vztah člověka a jeho prostředí. Bere v úvahu anatomické, fyziologické a psychologické faktory stejně jako chováni, kapacita a limity člověka.

Sleduje pracovníka s jeho fyzickými a duševními schopnostmi, využité techniky práce, organizaci práce, hmotné prostředí (tedy i nábytek) a sociálně psychologické poměry. Z této analýzy volí nejvhodnější opatření pro optimální využití lidské pracovní síly, ale také pro zdraví člověka.

Používá se při navrhování strojů, dopravních prostředků, spotřebních výrobků, pracovního prostředí i nábytku. Umožňuje vytvářet účinnější výrobky, bezpečnější a přátelštější, ale také lépe vnímatelné a provozně jednodušší. Ergonomický produkt je vytvořen tak, aby byl v harmonii s lidským tělem a poskytoval maximální komfort, ať už jde o nůžky nebo židli.

Na zdravém vývoji se ale musí podílet i každý jedinec aktivním přístupem. (Každý je manažerem vlastního zdraví.) Ergonomická řešení optimalizují komfort a užitkovost a minimalizují rizika úrazu, ať už je to v zaměstnání, za volantem či doma. Použití počítačů při projektování zjednodušilo aplikace údajů a umožňuje simulovat procesy, které nastávají v průběhu užívání výrobku tak, aby jeho použití bylo co nejůčinnější.

Mezioborová spolupráce designérů, nábytkářů, čalouníků, dekoratérů, ergonomů a zdravotníků může přinést výsledky v produkci zdravého nábytku, který by neohrožoval vývoj naší populace.

Ergonomické prostředí bytu je určováno zejména nábytkovými předměty a jejich relaxačními schopnostmi. Nábytek výrazně ovlivňuje nejen provoz bydlení, pohodlí, vztahy mezi lidmi a míru toxicity prostředí, ale zejména fyziologickou pohodu a relaxaci člověka.

Při navrhování nábytku je třeba zohledňovat člověka v jeho různorodostech, jako je tělesná výška, hmotnost, věk, pohlaví, rasa, povolání. I přes uvedené rozdíly musí vzájemný vztah mezi uživatelem a navrženým zařízením zajišťovat pohodlný a bezpečný požitek z tohoto prostředí.

Někdy je třeba vytvořit návrh pro velmi širokou a velmi smíšenou skupinu uživatelů, jindy zase navrhnout výrobek pro přesně specifikovanou skupinu uživatelů (děti, postižené osoby, senioři atd…)


Páteř

Každý člověk je individualita nejen ve své povaze, ale i ve tvaru své páteře. Neexistují dvě identické páteře a rentgenový snímek by mohl v kriminalistice sloužit podobně jako otisk papilárních čar prstů.

Vzpřímené držení těla, vědomí a myšlení, práce, to vše nás odlišuje od ostatních vyšších obratlovců.

Příroda nás vybavila důmyslným systémem
• oporného aparátu (kosti, vazy)
• řídícího aparátu (mozek, mícha a nervy)
• a logistického aparátu (látková výměna, zažívací a vyměšovací zařízení, srdečně cévní systém, dýchací aparát, rozmnožovací ústrojí atd..)

Podle zákonů mechaniky Isacca Newtona je nutné, aby lidské tělo v prostoru zemské gravitace zvládlo vzpřímený postoj a pohyb. K tomu souží posturální systém (páteř, vazy, klouby, svaly, jejich řízení a logistika).

Základním osovým orgánem je dokonalý útvar – páteř. Je sestavena ze 7 krčních, 12 hrudních a 5 bederních obratlů (celkem 24) spojených klouby a vazy, z kosti křížové a ocasního zbytku – kostrče. Kritické body páteře jsou: přechod páteře v pánev a přechod krku do hlavy.

Aby se zajistila dostatečná pohyblivost, pevnost a pružnost i tlumení páteře, je páteř tvarována v předozadní rovině těla do oblouků. Je to krční lordóza – dopředu, hrudní kyfóza dozadu a bederní lordóza – dopředu.

7 krčních obratlů je nejmenších, každý z nich slouží k nesení hlavy. Obratel zvaný atlas je tvarově odlišný a zajišťuje spojení s hlavou. Krční obratle tvoří krční páteř. Ta je u žen tenká. V jejích kanálcích vedou cévní dráhy pro specielní tepny. Kanálky se s věkem zužují a celý kanál míchy se zužuje při záklonu. Např. při úklidu může dojít ke stlačení cév, krev nevyživí mozek a dojde ke krátkému bezvědomí (syndrom prohlížení katedrál – popsali jako první Japonci).
12 obratlů hrudních nese 12 párů žeber, která se vpředu spojují v hrudní kost. Vzniká tak hrudní koš. Na jeho zadní straně jsou 2 lopatky spojující hruď s paží pomocí kloubu a svalové tkáně
5 bederních obratlů nese největší podíl tělesné hmotnosti. Spodní bederní obratel je spojen s křížovou kostí sestávající z 5 zakrnělých křížových obratlů. Křížová kost tvoří spojení s pánví pomocí sakroiliakálních kloubů

Obratel se skládá z těla (na přední straně), míšního kanálu a obratlového oblouku s výběžky. Pokud obratle stojí na sobě, tvoří obratlové oblouky kostní kanál, kterým probíhá mícha. Ta je součástí centrálního nervového systému a přenáší všechny informace do mozku a z mozku. Nervové kořeny opouštějí páteř meziobratlovými otvory směrem k ostatním částem těla.

Tato sestava obratlů tedy tvoří
• pevné pouzdro pro citlivou míšní strukturu
• zajišťuje tlumení nárazů při pohybu systémem pružných meziobratlových plotének (vazivový prstenec a kulovité ložisko želatinové povahy = jádro).

Obratle drží u sebe svaly a vazy, lze ji považovat za ohebný sloup. Možné jsou pohyby dopředu-dozadu, vpravo-vlevo, předklon-záklon, rotace a krouživé pohyby.

Meziobratlové ploténky
Základním pohybovým segmentem páteře je funkční spojení dvou sousedních obratlů, mezi nimiž jsou pružné části: meziobratlové ploténky. Zabraňují tomu, aby na sebe ploténky tlačily a narážely, fungují jako tlumiče.

Ploténka se skládá z prstence a jádra, je tvořena chrupavkou, spojovací tkání a z 80% vodou zajišťující jejich pružnost. Prstence kontrolují pevné umístění jádra. To nefunguje, je-li dlouhodobě snížen obsah jejich vody.
V průběhu dne i života se snižuje množství tekutiny v meziobratlových ploténkách. Vlivem zátěže se člověk může během dne zkrátit o 2 – 5 cm. Agent císaře Napoleona prý měl páteř schopnou zkrácení až o 17 cm. Klamal tělem.
Pokud neprobíhá vhodná regenerace plotének, dochází k předčasnému stárnutí a dokonce i poškození. Ploténka funguje jako houba: při jejím stlačení vytlačuje tekutinu, kterou při odlehčení zpětně nasává. Žije z pohybu. Při vhodném pohybu a střídavém odlehčování a zatěžování dochází k podpoře životnosti plotének.

Při dlouhotrvajícím přetížení může dojít k výhřezům meziobratlových plotének až do stavu, kdy je třeba operovat.

Houbový efekt se snižuje s přibývajícím věkem, elasticita ploténky se zmenšuje, jádro může přijímat méně tekutin a těla obratlů se k sobě přibližují. Říká se, že člověk roste do hrobu.

Mezi dvěma obratli leží kromě ploténky také jeden pár nervových kořenů a zádové svaly. Zádové svalstvo je z velké části zodpovědné za přímé držení páteře. Spojuje krk, hrudní koš, páteř, lopatky a pánev. Na břišní straně chrání páteř před extrémními pohyby dozadu kloubní vaz, další je na straně zadní. Spojení obratlů zajišťují facetové klouby. Jsou stabilizovány kloubními vazy protkanými nervy a mohou být zdrojem bolesti.

Porucha zakřivení páteře vede k vadnému držení těla s přetížením páteře, ale i přetížením svalového napětí s hromaděním zplodin látkové výměny při činnosti svalů. To má za následek okyselení prostředí svalů, podráždění volných nervových zakončení a vznik svalových bolestí, šířících se do hlavy, ramen, k srdci, žaludku, do břicha a pánve.

Nedostatek zdravého pohybu, vhodné zátěže a dostatečného odpočinku a regenerace sil vede ke vzniku moderních civilizačních nemocí. Přispívá k tomu spěch, společenská a ekonomická nejistota, stres, špatné ekologické podmínky atd.

Dochází k onemocnění páteře a pohybového ústrojí, onemocnění vysokým krevním tlakem, zažívací choroby, psychické choroby, syndrom vyhoření, sexuální poruchy atd…

Z historie je známý nárůst bolestí zad u obchodních cestujících v Anglii v 19. století při nástupu železnice, ve 20. století nárůst vertebrogenních poruch při přesunech obyvatel do zaměstnání, v 21. století nárůst chorob vlivem nástupu počítačů.

Pracovní a odpočivný nábytek (špatná konstrukce, nevhodné materiály, nevhodné pracovní sektory) má rovněž vliv na vznik zdravotních problémů. Nesprávné držení těla při práci odčerpává až 40 % osobního výkonu. Zejména na počítačovém pracovišti je zaregistrován nárůst subjektivních potíží : bolesti hlavy, šíje, ramen, paží, žaludku, v kříži a bolest nohou. Bolesti zad se podle statistiky Spolkového svazu nemocenských pojišťoven v SRN zvýšily na 17,3 % a jsou jako „nemoci pohybového ústrojí“ nejčastějším důvodem pracovní neschopnosti.

Negativní účinky na páteř a pohybový aparát má i spaní na nevhodném lůžku.

Přirozená regenerace organismu je zajištěna například dobrým ležením, dynamickou chůzí nebo dynamickým sezením.

Literatura:
Fiell, Ch + P: Design Handbook: concepts, matériaux, styles, Taschen, ISBN 3-8228-4634-1

2 komentáře:

  1. Casinos in Malta - Filmfile Europe
    Find the best https://access777.com/ Casinos in Malta including bonuses, games, games and the history of wooricasinos.info games. We 토토 사이트 cover all the main https://jancasino.com/review/merit-casino/ reasons to visit 1xbet app Casinos in

    OdpovědětVymazat
  2. Dobrý den, v první řadě bych řekl, že ergonomie vznikla mnohem dříve. Jen se během druhé světové války začala více zkoumat a nakonec se o ní začali zajímat i designéři. Takže asi tak na upřesnění. Jinak je samozřejmě ergonomie velký buzzword, který si ale každý ve velké míře interpretuje tak trochu po svém. Rovnou řeknu, že bohužel. Je třeba nesmysl říct, že kancelářské židle a křesla bez područek jsou špatně, protože nejsou ergonomické. Vždycky záleží na kontextu.

    OdpovědětVymazat