Loading

3.2. Spánek

Spánek se skládá z opakujících se cyklů (fází): bdění, usínání, středně hluboký spánek, velmi hluboký spánek a snění (REM fáze). Cyklus trvá 80 – 110 minut. Normální spánek se skládá v první polovině ze 2 – 3 úseků hlubokého spánku, které jsou od sebe odděleny krátkým úsekem snění (REM fáze cca 10 minut). V druhé polovině není hloubka spánku již taková a úseky snění jsou delší.

Spící osoba vykoná za noc 20 – 60 částečných nebo úplných změn polohy (tzv. motorika spánku). Struktura poloh při spánku činí cca 50% spaní na boku ( z toho 32% spaní na pravém boku, 18% na levém boku), 44% spaní na zádech, 6% spaní na břiše. Během spánku se mění tělesná teplota i EEG.

Při zdravém spánku, který obsahuje všechny spánkové fáze včetně REM fáze, dochází k regeneraci fyzických sil, ale také k ukládání celodenních poznatků do paměti a tím i k odpočinku psychickému. Organismus dokáže zregenerovat za 3 cykly, lepší je 5 cyklů.

Když pasivně ležíme a spíme, zatímco naše lůžko aktivně pracuje pro nás, pokud jsme nepožili mnoho alkoholu, drogy či nějaké špatné uspávací prostředky, vstaneme po spánku osvěženi na těle i na duchu.
Proto je nutné věnovat maximální pozornost lůžku.

REM spánek je překlad z angličtiny ("Rychlé pohyby očí"), také se tomuto spánku
říká spánek paradoxní. Člověk spí, má sny, není – li však v tom období probuzen, nepamatuje si je. Je těžko probuditelný, oči se pohybují, jako by sledovaly snový film. V tu dobu se do paměti (jako na počítači) ukládají vjemy a zážitky a třídí se myšlenky z uplynulého dne. Množství REM spánku v procentech z celého spánku se mění podle věku. Miminko, které si musí vše ukládat do paměti, má téměř 100 % spánku spánek REM. U lidí, kteří žijí jednotvárným životem bez vzruchu a mají malou fantazii, je již REM spánku jen málo.

Lehací nábytek hraje v procesu bydlení jednu z nejdůležitějších rolí vzhledem ke své funkci a k časové délce jeho použití. Spánek není ztráta času nebo náš nepřítel, ale umožňuje plnohodnotné využití zbytku času. Nesprávné situování lůžka v místnosti a nesprávně řešená lehací plocha nezabezpečí dobrý spánek a mohou mít dokonce špatný vliv na zdravotní stav uživatele.
U dobrých lehacích ploch je páteř uložena ve svém přirozeném individuálním tvaru.
Spíme – li v příliš měkké nebo příliš tvrdé posteli, je páteř celou noc nepřirozeně prohnutá a ráno nás bolí. Správný spánek můžeme ovlivnit splněním řady požadavků. K nim patří především optimální konstrukce lehací plochy, tepelný komfort a hygienické požadavky,
zdravotní nezávadnost použitých materiálů, prostorový komfort lůžka, psychický komfort, orientace lůžka v interiéru a vhodné ukládání lůžkovin.

Žádné komentáře:

Okomentovat