Loading

4. UKLÁDÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Shromažďování věcí je pozůstatkem myšlení starší generace, která zažila válku.
Pravým opakem jsou země Skandinávie, kde je dodnes vžitá tradice vikingských výprav a s ní související potřeba pouhého minima věcí k přežití.

Pořádek je základ dobré funkčnosti prostoru. Dnešní doba se vyznačuje přemírou nabídky zboží nejrůznějšího druhu, které často podléháme. Náš byt se brzy začne plnit předměty, které je třeba organizovaně ukládat. Podlehneme-li potřebě shromažďování, staneme se otroky vlastních věcí a plocha pro vlastní zájmové aktivity bude omezena. Míra shromažďování závisí rovněž na individuálních potřebách jednotlivce. (Někdo musí mít všechny knižní novinky, někdo si půjčí knihy v knihovně).

Měli bychom se obklopovat jen věcmi, které skutečně používáme. Nepotřebné můžeme prodat nebo věnovat těm, kterým budou sloužit (např. charitě).

Zákon zachování hmoty v bytě v průběhu jeho užívání: množství předmětů do bytu vnesených = množství předmětů z bytu vynesených.

K ukládání slouží úložný nábytek (úložný prostor). Dělíme ho na velký a malý. Úložný prostor musí vyhovovat požadavkům na ukládání široké řady předmětů, které se neustále mění a vyvíjejí. Ještě nedávno jsme řešili problém gramofonových desek a magnetofonových pásků, dnes je nahradily DVD kazety, v budoucnu budeme ukládat nové předměty, o kterých dnes nemáme vůbec tušení.

Úložné prostory neslouží přímo člověku, ale ukládaným předmětům. Proto jsou jejich rozměry určovány charakterem a rozměry právě těchto předmětů a prostoru, který je nezbytný při manipulaci s nimi. Aby byl úložný prostor snadno dostupný, je třeba při jeho dimenzování zohlednit některé antropometrické rozměry.
Je to:
Výška očí při stání
• Dosah vzhůru vstoje
• Dosah vzhůru vsedě
• Dosah kupředu
Úložné prostory, zvláště jejich uzavíratelné prvky (skříňky a zásuvky) mají být umístěny v optimální poloze vzhledem k základnímu postavení uživatele (vstoje, vsedě). Podle námahy, kterou proces ukládání vyžaduje, byla stanovena tři pásma dosahů. Základem pro toto stanovaní byla ženská populace.

Pásma dosahů:• Pásmo dosažitelné bez ohnutí, pokleknutí či vystoupení na plochy vyšší než podlaha
• Pásmo snadno dosažitelné bez ohnutí nebo pokleknutí
• Pásmo dosažitelné pouze při postavení na plochu situovanou výše než podlaha

Poměr ukládaných předmětůNejvětší podíl ukládaných předmětů v domácnosti činí oděvy (cca 33%), tomu odpovídá délka šatní tyče na osobu 150 –180 cm. Osobní prádlo se podílí na celkovém objemu 16%, vyžaduje především mělčí úložné prostory nebo prostory výsuvné při ukládání ve více řadách, obuv vyžaduje cca 7% objemové kapacity, přičemž velký podíl činí obuv sportovní a specielní (dalších 7% činí ložní prádlo, koupelnové prádlo, sportovní předměty, sezónní záležitosti - kufry, tašky).

Žádné komentáře:

Okomentovat