Loading

8. PRACOVNÍ AKTIVITY

Funkcionalisté definovali 4 funkce obydlí: bydlení, práce, regenerace, doprava. Ty se staly na dlouhá léta základem urbanistických řešení měst. Dobře fungující hromadná doprava měla propojovat zóny bydlení, rekreace a práce. Obytný prostor osvobozen od průmyslových objektů se měl stát hybnou pákou rozvoje kultury bydlení.

Teprve až byla postavena sídliště, zjistily se psychologické a sociologické nedostatky. Sídliště ztratila lidské měřítko a chyběla zde řada věcí včetně fungující dopravy a občanské vybavenosti. Stala se noclehárnou, odkud ráno směřoval dav obyvatel do pracovní zóny a večer zpět.

Zejména v sedmdesátých letech se výstavba socialistických sídlišť dostala do područí technologicko – ekonomického diktátu stavební výroby. Na tuto funkcionální teorii, která procházela napříč Evropou zareagovali jako první Skandinávci a přizvali k novým urbanistickým projektům také sociology, technology a budoucí obyvatele.

Jedním z prvních požadavků byl návrat práce do místa bydliště. Kromě obchodů, služeb, kulturních a sportovních zařízení se vrací také školské, sociální a vzdělávací instituce, lehký průmysl, administrativa a nemocnice. V našich podmínkách byl ještě propastnější rozdíl v oddělení práce od bydlení. Byly zrušeny všechny činnosti, které odporovaly myšlence kolektivizace jako soukromí živnostníci, lékaři obchodníci atd.

Teprve po revoluci se opět objevuje soukromé podnikání a činnosti, které mohou být spjaty s bydlištěm (soukromí právníci, lékaři, fitcentra, obchody, řemeslníci). Jejich rozmach ale narazil na nepřizpůsobivost stávající výstavby, a tak se řada těchto činností odehrává ve společných prostorách domů (kočárkárny, sušárny, prádelny) nebo přímo v bytech, které rovněž nebyly pro tyto aktivity připraveny (nedostatek vhodných čekáren pro klienty, absence hygienických zařízení).

Některé firmy se časem usídlily v centrech měst, ale odliv služeb a práce ze sídliště přináší odliv movitější části obyvatelstva. Je riziko, že sídliště zůstanou bydlištěm sociálně slabších vrstev společnosti, jako je tomu např. ve Francii.V bytě však zřejmě zůstane duševní činnost a práce spojena s používáním PC. Může to být počítačová grafika, nebo účetnictví, ale i překladatelství, projektování a v neposlední řadě studium dětí či další vzdělávání dospělých.

Žádné komentáře:

Okomentovat