Loading

9. SEZENÍ U PRACOVNÍHO STOLU

Poslední výzkumy dokazují, že kvalita židle při práci s počítačem ovlivňuje rozhodujícím způsobem vznik chorob páteře. Ve 30 letech má většina populace potíže s ploténkami vlivem jednostranného přetížení pohybového aparátu. Přispívá tomu nesprávné sezení. U pracovního stolu bychom proto měli sedět maximálně 6 hodin. Při domácím studiu a práci s PC je prioritou vhodná pracovní židle, zejména u mládeže.

Některé německé nemocenské pojišťovny při stanovení výše nemocenského pojistného zohledňují vlastnosti pracovní židle.

Sezení je považováno za statický úkon, zatímco ve skutečnosti je to činnost velice dynamická.

Při vlastním sezení je asi 75% celkové hmotnosti podepíráno pouze na 26 cm2 pánevní kosti ve spodní části hýždě.
Probíhá – li sezení beze změn polohy, může tento tlak způsobit bolest ischiatického nervu nebo závady v oběhu krve s důsledky zvýšené námahy a možného lokálního znecitlivění těla.
Rovnováhu při sezení nemohou zajistit jen pánevní kosti, proto se dalšími opěrnými body stávají nohy a záda, které přejímají při různých polohách různé zatěžovací síly. Nejrůznější polohy zaujímané při sezení jsou v podstatě systémy pák, které vyrovnávají hmotnost hlavy a trupu.
Toto vyrovnávání vyžaduje určitou energii, a proto považujeme sezení za činnost dynamickou a nikoliv statickou. Pohyb těla kromě zachovávání rovnováhy umožňuje také řádné prokrvení svalů a výměnu tekutin meziobratlových plotének.

Páteř v procesu sezení
Páteř je dvakrát esovitě prohnuta: krční lordóza (dovnitř), hrudní kyfóza (ven) a bederní lordóza.
Při špatném sezení dochází k celkovému kyfotickému prohnutí páteře (sezení v předklonu), které staticky zatěžuje nejen svalstvo, ale i meziobratlové ploténky. Ty tvoří jakési nárazníky mezi jednotlivými obratli.
Při dlouhodobém zatížení je vytlačován spolu s ploténkami i jejich nervový a cévní systém. Cévní systém omývá, vyživuje a doplňuje ploténky tekutinou zajišťující jejich pružnost. Stlačováním ploténky svoji pružnost ztrácejí. Předklonem je stlačována i břišní oblast, která ovlivňuje přísun krve do mozku a tím i výkonnost člověka. Dochází rovněž k omezení dýchání. Příjem tekutin do plotének (jejich výživa) je ztížen při tlakovém zatížení a ulehčován střídavým zatěžováním a odlehčováním.

Optimální uložení páteře a pánve pomáhá zabraňovat svalovým onemocněním, vadnému držení těla a tím zamezuje bolestem v kříži, zádech a šíji. Podporuje také správné dýchání, které není omezováno nevhodným stlačením břišního svalstva.

Žádné komentáře:

Okomentovat